Wednesday, September 12, 2012

"Jeg kan gjøre alt du vil. Alt du vil, i den rekkefølgen du har lyst til at det skal skje i og alt kan være som det var. Jeg skal ikke gå noen steder. Jeg skal være her og jeg skal aldri gå. Selv om aldri er et stort ord og elsker er enda større, skal jeg si begge ordene i samme setning og jeg skal presse brystkassa di mot min."

- Didrik Morits Hallstrøm, Du er ikke død før jeg slutter å elske deg

No comments:

Post a Comment