Saturday, February 22, 2014

Ligger våken og tenker på alle de tingene jeg skulle ha sagt.

1 comment: