Wednesday, August 15, 2012

slutt å sammenligne
slutt å si at du vet hvordan det er
vi oppfatter og opplever forskjellig
det er ikke verre for meg eller verre for deg
det er forskjellig
kan ikke sammenlignes
kan ikke settes over eller under
vi er ikke en og samme
vi tenker ikke likt
vi er forskjellige
alt er unikt

No comments:

Post a Comment