Tuesday, November 17, 2015

Hvorfor skrive hva og hvordan

Hvorfor: fordi jeg vil, fordi jeg kan og fordi jeg må. Å skrive er en utvidelse av meg selv. Det handler om å uttrykke noe (fortelle noe, si noe) om noe. Det er først og fremst gjennom ordene, skriften, at jeg klarer å uttrykke i hvert fall deler av det jeg ønsker å få sagt.

Hva: historiene som surrer rundt oppe i hodet, karakterene jeg kunne ønske jeg var eller kjente, en tanke eller en følelse jeg må sette ord på, et problem jeg må løse. Gjennom ord og setninger skriver jeg meg frem til svar på spørsmål jeg ikke visste at jeg ville stille. Jeg skriver det jeg ikke klarer å si, det jeg ikke vil si og det jeg skulle ha sagt. Skriving gir både nærhet og avstand. Jeg kommer nærmere det jeg ønsker å uttrykke, men får samtidig en slags avstand fra det. Jeg kan dele uten at det blir for nært, sette ord på en tanke uten å føle at noen kommer helt inn i meg.

Hvordan: rykkvis, delvis, motvillig, halvveis i søvne, med lyset av (eller på), for hånd i en sliten notatbok eller med alle fingrene på tastaturet skriver jeg historier jeg senere sletter eller lagrer i uorganiserte mapper.

No comments:

Post a Comment