Saturday, September 20, 2014

Problemet med å være ærlig er at det alltid har så mange ettervirkninger.

2 comments: