Wednesday, January 29, 2014

Det jeg er aller mest redd for er at jeg aldri skal klare å forandre meg. Forandring er bra og forandring er viktig. Man kan alltid bli en bedre versjon av seg selv. Jeg vil ikke være den jeg er nå resten av livet. Jeg vil bli bedre. Jeg vil kunne bli kjent med nye mennesker uten at de skal måtte ta initiativet. Jeg vil lære meg å sette ord på tankene mine akkurat når jeg tenker dem. Jeg vil gi slipp på angsten og klare å gjøre nye eller ukomfortable ting uten å ha vondt i magen både lenge i forveien og etterpå. Jeg vil kunne ha en samtale som går begge veier, jeg vil kunne holde en samtale gående i mer enn et par minutter, jeg vil kunne snakke med andre uten å hele tiden være redd for å ikke være bra nok. Jeg vil lære meg å akseptere meg selv, godta den jeg er, se de positive sidene fremfor de negative. Jeg håper at jeg en dag klarer å være den beste jeg kan være.

No comments:

Post a Comment